TRIPAL
5/1/2021 - 5/9/2021 | Smrečany 117
Víkend výpalov. Ako páliť keramiku alternatívnym spôsobom.
Workshop venovaný stavbám najjednoduchších vypaľovacích zariadení na keramiku. Účastníci si podľa inštrukcií lektora vytvoria jamu, papierovú a malú dvojkomorovú pec, v ktorých si vypália vopred pripravené hlinené výrobky.
Týždeň pred Víkendom výpalov 1. - 2. 5. 2021 pripravíme keramiku do alternatívnych pecí (modelovanie, leštenie, otláčanie, rytie).
V dňoch 7. - 9. 5. 2021 ich premeníme pod paličským vrdením
Amy Holíkovej a Evy Dudzíkovej na keramiku.

Príspevok na podujatie (2+3 dni): 100 eur.
Informácie: +421 907 122 871
staraskola@staraskola.org
Monday, 24. June, 03:06 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017