Adresa: Stará škola
Budova MŠ 117
032 05 Smrečany
Email: staraskola@staraskola.org
oz@staraskola.org
Telefón: 0907 122 871
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42215391
Dátum a číslo registrácie: 8. 11. 2010, VVS/1-900/90-35986
Bankové spojenie: Fio banka, a. s.
IBAN: SK30 8330 0000 0022 0192 7004
Štatutárni zástupcovia: Mgr. Eva Dudzíková, predseda
Amália Holíková, podpredseda
GPS: 49,120 19,652
Mapa: OpenStreetMap

Monday, 22. July, 20:07 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017