Adresa: Stará škola
Budova MŠ 117
032 05 Smrečany
Email: staraskola@staraskola.org
oz@staraskola.org
Telefón: 0907 122 871
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42215391
Dátum a číslo registrácie: 8. 11. 2010, VVS/1-900/90-35986
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu / Kód banky: SK37 7500 0000 0040 2558 5322
Štatutárni zástupcovia: Mgr. Eva Dudzíková, predseda
Amália Holíková, podpredseda
GPS: 49,120 19,652
Mapa: OpenStreetMap

Saturday, 11. July, 23:07 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017