Občianske združenie Stará škola vzniklo ako alternatíva k existujúcemu mimoškolskému a voľnočasovému vzdelávaniu a terapeutickým či relaxačným možnostiam.

  • Usiluje sa o ekologizáciu a estetizáciu životného prostredia a o rozvoj poznania nielen regionálnej histórie.prostredníctvom remeselných a výtvarných činností.

  • Pomáha postihnutým ľuďom pri ich resocializácii, terapii a rozvoji motorických zručností.

  • Prispieva k rozmanitosti komunitného života obce a vytvára podmienky pre uskutočňovanie zdravého a nekonzumného životného štýlu.


  • Stanovy občianskeho združenia Stará škola

    Monday, 22. July, 18:07 | LogIn
    Copyright (c) Stará škola, 2013-2017