TRIPAL 2022
4/30/2022 - 5/8/2022 | Smrečany 117
Víkend výpalov. Ako páliť keramiku alternatívnym spôsobom.
Otvárame 2. ročník víkendu stavby jednoduchých pecných zariadení na keramiku a výpal v nich. Páliť sa bude v primitívnej komorovej peci, v sude a raku peci.
1. fáza kurzu / 30. 4. - 1. 5. 2022 / začiatok o 10.00
2. fáza kurzu / 7. – 8. 5. 2022 / začiatok o 8.00
V prvej fáze pripravujeme nádoby do troch rozličných pecných zariadení. Líšiť sa budú v použitej hline a povrchovej úprave.
V druhej fáze budeme pripravovať pece, chystať a realizovať výpaly, plus trochu teórie a prezentácia.
Lektorky: Amália Holíková, Eva Dudzíková
Monday, 24. June, 01:06 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017