Drôtovanie / jar 2016
3/12/2016 - 3/12/2016 | Smrečany, o. z.
Jarné drôtovanie
Milí priatelia, pripomíname minulú sobotu pár fotografiami.
Vaše prsty, ba i prsty detí prežili drôtovanie bez ujmy a ako vždy nesklamali vaše zručnosti. Tešíme sa zas niekedy v dielni.
Monday, 22. July, 18:07 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017