Drôtovanie / jar 2018
5/12/2018 - 5/12/2018 | Smrečany 117
Milí priatelia, stretneme sa zas na drôtovaní s lektorkou Janou Kubincovou (www.dratenice.cz).
Smrečany / sobota 12. 5. 2018 / 11:00
Poplatok: 20 eur

Ste srdečne vítaní!
Eva Dudzíková
Monday, 24. June, 02:06 | LogIn
Copyright (c) Stará škola, 2013-2017